7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat de klant op het online bestelformulier heeft aangegeven. Eventuele bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of foutieve informatie die door de Klant wordt verstrekt, worden hem/haar gefactureerd. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling meerdere malen achtereenvolgens aan de Klant worden geleverd.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen wijze, binnen de volgende termijnen:

- standaardlevering: 1 tot 3 dagen

 

De levertijden worden als indicatie gegeven. Er kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder in geval van een te late levering. Indien de levertijd meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedraagt, kan de koopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft ontvangen.

Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven beschreven regels en binnen de gestelde termijn wordt gemaakt, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met betrekking tot de vermeldingen op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper binnen drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke claim die niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de klant.

c. Retouren en uitwisselingen

Het om te ruilen of te retourneren product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, volgens de volgende voorwaarden:

1. EU-richtlijn

Overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten heeft u het recht om ons zonder boete en zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering mee te delen dat u van uw aankoop afziet. Als aan alle voorwaarden is voldaan, gaan we over tot uw terugbetaling of omruiling.

 

Het herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, alleen de retourkosten zijn voor uw rekening.

 

2. Verzending van een retourmail door de klant naar contact@unravelparis.com.

 

3. HET PAKKET VOORBEREIDEN

Bereid de te retourneren artikelen voor, zonder ze te hebben gebruikt, met hun originele verpakking en etikettering.

 

Belangrijk: de producten moeten in een perfecte staat van doorverkoop verkeren, inclusief de verpakking/containers en de gebruiksaanwijzing (onbeschadigd, beschadigd of vuil, vergezeld van eventuele accessoires, documentatie ...).

 

Gebruik hetzelfde pakket waarin je je bestelling hebt ontvangen of een pakket van vergelijkbare grootte om te zorgen voor een retourzending in perfecte staat.

 

Belangrijk: verpakkingsvoorwaarden: het product moet in dezelfde staat zijn als bij ontvangst en moet zijn originele verpakking en etikettering behouden. In geen geval zullen wij een product accepteren dat door de klant is gebruikt of waarvan de verpakking is beschadigd. Het is belangrijk om de verpakking goed af te sluiten.

 

4. HET PAKKET TERUGSTUREN

Lever uw pakketje in bij een postkantoor en stuur het terug naar het volgende adres:

 

E-com Shop

Rue Victor Soensstraat 11

1853 Strombeek-bever

België

 

De verzendkosten zijn voor uw rekening. Vergeet niet het ontvangstbewijs van het postkantoor te bewaren om contact op te nemen met onze klantenservice.

 

5. BEHEER VAN RETOUREN EN TERUGBETALINGEN

Zodra het product in ons magazijn is ontvangen, controleren we of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en gaan we over tot restitutie van uw aankoop.

 

De terugbetaling zal binnen 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht plaatsvinden. Indien het product echter niet binnen 14 dagen retour is ontvangen, wordt de terugbetaling uitgesteld totdat u ons een bewijs van retournering van het pakket heeft gestuurd.

 

Wij betalen terug via de betaalmethode die bij de aankoop is gebruikt. In het geval van een betaling per bankoverschrijving, gelieve het rekeningnummer te vermelden waarop het bedrag zal worden betaald.

 

Als u vragen heeft over de voorwaarden van de ontheffing, kunt u een e-mail sturen naar contact@unravelparis.com.

Elke claim en elke teruggave die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de klant.

Elk product dat geruild of terugbetaald moet worden, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.